MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje především na výzkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů, zejména pak na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe. Společnost MemBrain s.r.o. je dceřinou společností MEGA a.s. a byla založena v říjnu 2008.

Zákazníkům nabízíme vývoj technologického řešení separace a čištění kapalných směsí či roztoků a plynů na základě aktuálních vědeckých poznatků v oboru membránových technologií. Podporujeme proces vedoucí k vývoji nových výrobků, technologií a jejich zavedení do praxe.

Spolupracujeme se zákazníky a partnery na inovačním procesu v celém rozsahu činností od analýzy a vyhodnocení základních inovačních podnětů, přes přípravu a finální řešení výzkumných projektů až po efektivní transfer výsledků výzkumu do průmyslové praxe, včetně fáze oceňování technologií a spolupráce na rané komercionalizaci konečných produktů. Jedná se o komerční inovační aktivity, zahrnující výzkum a implementaci nových materiálů, rozvoj nových laboratorních metod, inovace stávajících nebo vývoj nových technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

Společnost MemBrain s.r.o. je výzkumná organizace, splňující podmínky stanovené platnou českou legislativou a Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), což je legislativně dokladováno na základě její zakládající listiny.

MemBrain je součástí skupiny MEGA se 100% vlastnictvím MEGA a.s. Kromě závazků k podpoře této skupiny se zaměřuje na nezávislé výzkumné a komerční aktivity vůči ostatním partnerům a zákazníkům mimo skupinu.

Membránové procesy a technologie

Hlavním tematickým zaměřením jsou membránové procesy a technologie. Důraz je také kladen na přínos a návratnost investic do inovačního procesu a rozvoj membránového oboru na trhu. Důkazem, že procesy ve zmíněných oblastech jsou ve společnosti MemBrain na vysoké úrovni, svědčí úspěšné získání certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 (certifikační orgán TŰV SŰD Czech č. 3053 akreditovaný ČIA). Další aktivity jsou rovněž vyvíjeny v oblasti vzdělávání. Nemalá pozornost je věnována i ochraně duševního vlastnictví.

Přehledné video o membránových procesech: https://www.youtube.com/watch?v=acHsuHYXFBM

Oborové segmenty

Voda

 • Odsolování vodných roztoků
 • Zakoncentrování anorganických roztoků (NaCl)
 • Výroba ultračisté vody
 • Řešení problémů s odpadní vodou či jiným odpadním médiem
 • Recyklace cenné složky z odpadních roztoků zpět do výroby (NH4NO3)

Potravinářství

 • Odsolování mléčné syrovátky
 • Stabilizace a úprava pH vína či moštů
 • Odsolování ovocných šťáv
 • Purifikace cukrů

Cenné látky

 • Čištění a zakoncentrování organických roztoků (L-karnitin)
 • Odsolování a separace cenných složek z biomasy (xylóza)
 • Filtrace či deacidifikace roztoků glykolů
 • Čištění organických látek, např. aminokyselin

Používané procesy