Z pohledu střednědobého strategického plánu je ambicí společnosti MemBrain stát se do pěti let „Top“ evropskou inovativní výzkumně-technologickou organizací v oblasti elektromembránových procesů a integrovaných technologií, která zajišťuje inovační proces v plném rozsahu nabízených činností a služeb s důrazem na efektivní transfer inovativních myšlenek, výrobků a technologií do průmyslové praxe s maximálním respektem k dlouhodobé spokojenosti zákazníků.

Cílem je vybudovat inženýrskou inovační společnost s vysokou odborností a kvalitou specialistů, která svou činností podporuje skupinu firem MEGA a navíc vykryje poptávku inovačních a inženýrských služeb u ostatních zákazníků v oblasti smluvního výzkumu, inženýrských služeb, laboratorních inovací technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou a také v oblasti průmyslového vzdělávání, vykrytí prostoru mezi univerzitním prostředím a požadavky průmyslových zákazníků.

To v sobě zahrnuje několik náročných požadavků a závazků, které lze shrnout do následujících strategických cílů:

  • Vytvořit dostatečně kvalitní zázemí na špičkové technické i materiální úrovni pro realizaci činností společnosti,
  • směřovat výzkumné aktivity do oblastí vysoce kvalitních produktů a inovačních technologií s vysokou přidanou hodnotou, které obecně maximálně podporují nebo respektují ochranu životního prostředí a přispívají ke zkvalitnění lidského života i společnosti,
  • dosáhnout úrovně světových průmyslových lídrů oboru a dlouhodobě se tam udržet,
  • naplnit vizi: membránové procesy a technologie do každé domácnosti,
  • vytvářet vlastní marketingovou inovační strategii a přispívat k rozvoji a popularizaci oboru, což má pro společnost strategický význam,
  • zaměstnávat vysoce kvalifikované odborníky a poskytovat jim podporu a zázemí v jejich dalším profesním růstu, jejich prostřednictvím následně zajišťovat činnost a rozvoj oboru,
  • trvale zvyšovat hodnotu a prestiž společnosti, vést k odpovědnosti nejen vlastníky, ale i management a všechny zaměstnance.