Vycházíme z aktuálních poznatků vědeckého výzkumu a přinášíme tak zákazníkovi řešení separace nejmodernějšími metodami.

Nabídka specializované infrastruktury membránového inovačního centra

Výzkumné a inženýrské služby

Služby membránové laboratoře

Spoluprací s odborným týmem MemBrain v oblastech uplatnění elektromembránových a kombinovaných membránových technologií získáte:

  • Výhodu při smluvním výzkumu a inženýrských službách včetně návrhu technologií
  • Ověření uplatnitelnosti formou laboratorních a pilotních testů
  • Maloobjemová zařízení vyrobená přímo ve výzkumné organizaci MemBrain s.r.o
  • Spolupráci s výrobní společností MEGA a.s. v případě komercionalizace v průmyslovém měřítku
  • Nejnovější poznatky aplikované do laboratorních a pilotních jednotek
  • Služby specializované laboratoře plně vybavené technikou pro stanovení vlastností membrán a studium jednotlivých membránových proces