MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje především na výzkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů, zejména pak na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe. Společnost MemBrain s.r.o. je dceřinou společností MEGA a.s. a byla založena v říjnu 2008.

Voda

Voda

Voda je využívána doslova všude okolo nás. Pijeme jí doma, ohřívá topná tělesa v domácnostech a chladí v elektrárnách, obsahuje chemické látky např. hnojivo, nebo slouží pro výrobu vakcín a tabletek. Veškerou vodu znečištěnou organickými i anorganickými látkami vyčistíme, upravíme, zkoncentrujeme i recyklujeme před dalším použitím. Voda je nejsilnější živel a naše technologie jí umí upravovat. Více informací

Potravinářství

Potravinářství

Demineralizujeme syrovátku a zpracováváme další mléčné produkty. Odstraňujeme z vína, moštů a roztoků monosacharidů, disacharidů i oligosacharidů nežádoucí soli a kyseliny. U vína a moštů dále zajišťujeme mikrobiologickou stabilitu a upravujeme pH bez použití chemikálií. Více informací

Cenné látky

Cenné látky

Organické kyseliny, kovy a ostatní drahé průmyslové látky. Taktéž cukry, aminokyseliny a speciality z oboru potravinářských a farmaceutických přípravků mají vysokou přidanou hodnotu. Dokážeme od nich oddělit nežádoucí látky, především soli. Z již nepotřebné směsi je oddělíme a vrátíme do výrobního procesu. Chráníme tím přírodu a průmyslovým podnikům pomáháme zvýšit příjem. Více informací

Separace plynů

Separace plynů

Bioplynové stanice slouží pro výrobu elektrické energie a vytápění objektů. Vyvíjíme technologie separace bioplynu pro výrobu biometanu, který je alternativou zemního plynu. Ten je využíván k pohonu osobních aut, autobusů, nákladních vozů, traktorů pod označením bioCNG, vtláčen do plynárenské sítě a pálen v plynových kotlech. Další potenciál vidíme ve využití pyrolýzního plynu, separaci dusíku a kyslíku. Více informací