Voda je využívána doslova všude okolo nás. Pijeme jí doma, ohřívá topná tělesa v domácnostech a chladí v elektrárnách, obsahuje chemické látky např. hnojivo, nebo slouží pro výrobu vakcín a tabletek. Veškerou vodu znečištěnou organickými i anorganickými látkami vyčistíme, upravíme, zkoncentrujeme i recyklujeme před dalším použitím. Voda je nejsilnější živel a naše technologie jí umí upravovat.

Například technologie využívané průmyslovými společnostmi vyrábějící hnojiva a papír jsou velmi náročné na objem použité vody a její předúpravu než je použita pro výsledný produkt. Na konci výrobního procesu obsahuje tato voda látky, které legislativně nelze vypouštět zpět do přírody. Zde řešíme, zda látky oddělit a následně opět využít. Tímto řešením průmyslové společnosti splní legislativní podmínky a uspoří na nezbytné předúpravě a cenných látkách obsažených ve vodném roztoku.

Základem je membrána. Prostřednictvím této klíčové komponenty realizujeme ucelený proces:

Spoluprací s námi získáte:

  • Efektivní přechod na nové technologie
  • Produkci vody s konstantní kvalitou
  • Vysokou výtěžnost upravené vody
  • Ekonomické úspory v provozu
  • Ekologickou produkci bez dalších chemikálií
  • Menší zastavěnou plochu
  • Know-how podporující další rozvoj vašeho podnikání