Biometan je využíván zejména v dopravě k pohonu autobusů a osobních automobilů. Jeho nespornou výhodou oproti klasickým pohonným hmotám je finanční úspora a relativně větší životnost motoru. Dodáme Vám technologii usnadňující život a splňující legislativní podmínky.

Navrhneme řešení založené na nových poznatcích a trendech oboru. Při návrhu postupujeme od výběru nejvhodnější membrány přes definování modulu a zařízení až po sestavení konkrétní technologie. K tomu využíváme špičkovou infrastrukturu a zkušenosti specialistů.

Účinnost membránového procesu ověříme v pilotním měřítku na reálném produktu. Pokud si zákazník přeje, dodáme technologii, zpracujeme případovou studii, nebo poskytneme konzultace.

MemBrain technologie umí:

  • Separaci bioplynu pro výrobu biometanu (bioCNG)
  • Separaci vodíku z pyrolýzního plynu
  • Separaci dusíku a kyslíku

Dokumenty ke stažení