K přípravě velmi čisté vody s rezistivitou 5-18 MΩ.cm (tedy až pro kvalitu teoreticky čisté vody) v průmyslovém měřítku byly donedávna používány pouze ionexové kolony. Jejich nevýhodou je postupné vyčerpávání během provozu. Jakmile dojde k průniku nežádoucích iontů, je nutné proces úpravy vody přerušit a ionexy zregenerovat. S tím je spojena nutnost manipulace s agresívními chemikáliemi – kyselinami a louhy, neutralizace jejich přebytků a následné likvidace značně zasolených odpadních vod.

Elektrodeionizace (EDI) je alternativní separační proces, který nahrazuje konvenční demineralizaci vody na směsném loži ionexů (tzv. mixbedu, směsi silně kyselého katexu a silně bazického anexu). EDI kombinuje elektrodialýzu (ED) s ionexy v jednom zařízení a těží z výhodných elektrochemických vlastností ionexů v prostředí velmi zředěných, resp. málo vodivých roztoků. Separace iontů a málo disociovaných složek z vody se dosahuje aplikací stejnosměrného elektrického proudu. Spotřeba elektrické energie je přitom nízká, obvykle 0,1 až 0,2 kWh/m³ produktu. Na rozdíl od konvenční technologie je EDI kontinuální proces nevyžadující přerušování provozu z důvodu nutnosti regenerace ionexů. Zpracovávanou kapalinou je obvykle permeát z jednostupňové nebo dvoustupňové reverzní osmózy (RO) nebo demineralizovaná voda. EDI pracuje s vysokým ziskem vody, typicky 90 až 95 %. Společnost MemBrain s.r.o. se v oblasti procesu EDI zabývá vývojem modulů (procesních zařízení) a systémů, materiálovým výzkumem zaměřeným zejména na ionexové membrány a ionexy, hledáním nových aplikačních možností nejen v oblasti přípravy velmi čisté vody, pilotáží technologií podle požadavků zákazníků. Pro tyto účely vlastní MemBrain s.r.o. EDI mobilní jednotku s kapacitou 2 m3/h, kterou lze zkombinovat s jednotkou reverzní osmózy, případně s jednotkami reverzní osmózy a ultrafiltrace.

Fotogalerie