Cílem Membránového Inovačního Centra (MIC) je vytvořit podmínky pro propojení potřebných vědních disciplín, zahrnující oblast membránových materiálů s následnými vazbami na zařízení a technologické aplikace a zároveň pro soustavnou spolupráci s nejvyspělejšími výzkumnými a průmyslovými partnery.

Membránové inovační centrum

Náklady projektu jsou odhadovány na 512 mil. Kč, přičemž finanční prostředky budou použity na vybudování budovy centra, na vybavení analytických a technologických laboratoří zařízením pro výzkum a vývoj a na částečné hrazení provozních nákladů po dobu tří let od roku 2012. Díky těmto investicím vznikne jedinečná výzkumná infrastruktura, která vytvoří až 56 nových pracovních míst. Vybudování MIC je podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace.

Membránové inovační centrum

Cíle MIC

  • vyvinout a ověřit nové nebo modifikované membrány, membránové moduly, zařízení a technologie pro použití zejména v energetice, potravinářství, farmacii, automobilovém průmyslu a ochraně životního prostředí
  • vyvinout a aplikovat laboratorní a pilotní membránová zařízení s cílem experimentálního ověření nových metodik, SW, výrobků a membránových technologií
  • vyvinout nebo inovovat metodiky charakterizace membrán, membránových modulů a membránových procesů za účelem systematizace a definice inženýrských standardů a implementovat je do průmyslové sféry prostřednictvím technologických platforem a průmyslových partnerů
  • zrychlit přenos poznatků v aplikovaném výzkumu oboru a výsledků centra do průmyslových aplikací prostřednictvím realizace 3 výzkumných programů
  • vybudovat a provozovat kvalitní prestižní a profesionální zázemí v libereckém kraji pro realizaci výzkumných aktivit na poli komplexního membránového programu
  • založit multidisciplinární tým specialistů pro řešení úkolů aplikovaného výzkumu a přenosu poznatků z výzkumu do průmyslové praxe
  • přispět ke zkvalitnění odborného vzdělávání a výchově odborníků prostřednictvím nabídky jedinečné přístrojové infrastruktury a specializovaných služeb centra
  • zvýšit úroveň a rozsah spolupráce s akademickými a výzkumnými organizacemi jak v České republice, tak v zahraničí formou společných výzkumných projektů
  • přispět k popularizaci a rozvoji oboru membránové separace prezentační a publikační činností nebo zapojením v národních a evropských profesních organizacích
Zahájení 1.1.2009
Začátek realizační fáze 1.3.2012
Ukončení 31.12.2014
Registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0084
Název projektu Membránové inovační centrum
Rozpočet 512 mil. Kč
Výše dotace 370 mil. Kč (85 % z ERDF, 15 % ze státního rozpočtu ČR)

MIC je realizováno za finanční podpory Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (VaVpI).