Úprava vod je velmi obsáhlé téma. Naše membránové technologie si poradí s širokým polem aplikací, zároveň však plní zadávací parametry v souladu se stále náročnějšími legislativními podmínkami. Technologická řešení, která přinášíme, berou maximální ohled na životní prostředí.

Na základě špičkového výzkumného zázemí a bohatých zkušeností s úpravou vody dokážeme navrhnout i kombinovanou technologii membránových procesů. Při zpracování designu postupujeme od výběru nejvhodnější membrány přes definování modulu a zařízení až po sestavení konkrétní technologie.

Ověřujeme membránové procesy v pilotním měřítku na reálném roztoku, realizujeme dodávky malokapacitních technologií, zpracujeme případové studie a poskytujeme konzultace.

MemBrain technologie umí:

Chemický a rafinérský průmysl

 • Čištění směsných odpadních vod případně jejich recyklace
 • Příprava procesní vody

Farmaceutický průmysl

 • Příprava ultračisté vody
 • Separaci a recyklaci účinných látek
 • Odstranění mikropolutantů v odpadní vodě

Výroba hnojiv

 • Čištění brýdových par / recyklace procesních kondenzátů z výroby dusíkatých hnojiv
 • Čištění vody z regenerace ionexů

Komunální odpadní vody

 • Terciární čištění po biologické ČOV
 • Čištění skládkových výluhů

Energetický průmysl

 • Hledání úspor ve vodohospodářství energetických závodů
 • Příprava přídavné vody pro kotle
 • Recyklace odluhů z chladicích okruhů
 • Čištění směsných odpadních vod

Ostatní

 • Zkoncentrování vřídelních vod
 • Odsolování vod z biologického čištění na zavlažování
 • Odsolování důlních vod

Dokumenty ke stažení