Výzkumnou činnost realizujeme v rámci zakázkové činnosti jako smluvní výzkum, dále pak prostřednictvím grantů a kolaborativních projektů. Výzkum a vývoj je zaměřen na membránové procesy hnané elektrickým polem i rozdílem tlaků.

Výzkumné aktivity zaměřujeme na průmyslový výzkum s cílem získat nové výrobky (membrány, moduly, zařízení), SW a technologie. Jsou řízeny projektově a prováděny formou grantového výzkumu podporující základní výzkum (jen omezeně) nebo zejména formou kolaboratovního projektového výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery za dotační podpory ČR nebo EU. Touto činností vytváříme know-how a aplikované výsledky výzkumu, které následně komercionalizujeme procesem transferu buď našim partnerům a zákazníkům v rámci smluvních pravidel poskytovatele dotace a řešitelského konsorcia nebo prostřednictvím vlastního nabídkového portfolia v rámci obchodní činnosti společnosti.

Výzkumná činnost je rozdělena do třech výzkumných programů, aby byl zajištěn rychlejší přenos výsledků výzkumných a vývojových činností centra do reálných průmyslových aplikací a je zaměřena na membránové materiály s následnými vazbami na zařízení až po technologické aplikace.

Membrány a jejich charakterizace

  • Výzkum a implementace nových materiálů a membrán
  • Rozvoj nových laboratorních metod pro charakterizaci parametrů membrán
  • Charakterizace kvality membrán

Membránové moduly, zařízení, design, procesy

  • Design a inovace membránových modulů
  • Matematické modelování a simulace procesů

Membránové technologie a aplikace

  • Inovace stávajících nebo vývoj nových technologií a výrobků s vyšší přidanou hodnotou