Organické kyseliny, kovy a ostatní drahé průmyslové látky. Taktéž cukry, aminokyseliny a speciality z oboru potravinářských a farmaceutických přípravků mají vysokou přidanou hodnotu. Dokážeme od nich oddělit nežádoucí látky, především soli. Z již nepotřebné směsi je oddělíme a vrátíme do výrobního procesu. Chráníme tím přírodu a průmyslovým podnikům pomáháme zvýšit příjem.

Průmysloví výrobci a partneři mají specifické požadavky vyžadující řešení na míru. Zaměřujeme se na:

  • Separaci a čištění cenných látek od solí
  • Recyklaci cenných látek
  • Výrobu cenných látek

Například vlastníkům otopných systémů vzniká odpadní roztok obsahující glykol. Umíme navrhnout takovou technologii, která jej oddělí od ostatních a tím ji výrobce opět zužitkuje. Ušetří náklady na nákup včetně těch na energie.

Základem je membrána. Prostřednictvím této klíčové komponenty realizujeme ucelený proces:

Spoluprací s námi získáte:

  • Tým odborníků, který se věnuje výhradně vašemu zadání ve špičkově vybavených laboratořích
  • Efektivní přechod na nové technologie
  • Zhodnocení produktu oddělením požadovaných složek
  • Ekonomické úspory v provozu plynoucí z intenzifikace stávajících provozů
  • Ekologickou produkci snižující zatížení životního prostředí
  • Menší zastavěnou plochu technologie
  • Know-how podporující další rozvoj vašeho podnikání