Bioplynové stanice slouží pro výrobu elektrické energie a vytápění objektů. Vyvíjíme technologie separace bioplynu pro výrobu biometanu, který je alternativou zemního plynu. Ten je využíván k pohonu osobních aut, autobusů, nákladních vozů, traktorů pod označením bioCNG, vtláčen do plynárenské sítě a pálen v plynových kotlech. Další potenciál vidíme ve využití pyrolýzního plynu, separaci dusíku a kyslíku.

Základem je membrána. Prostřednictvím této klíčové komponenty realizujeme ucelený proces.

Výhody technologie :

ověřeno dlouhodobým provozem – typický produkt nad 96% metanu

technologie pracuje bez jakýchkoli chemikálií a negeneruje odpady

technologie nespotřebovává vodu

flexibilní technologie – nájezd technologie na parametry v jednotkách minut

nulové ztráty metanu díky integraci systému do bioplynové stanice s kogenerací

kontejnerové provedení – bez nutnosti vyřizování stavebního povolení

možnost rozšiřování kapacity technologie

minimální požadavky na obsluhu

nízká energetická náročnost ve srovnání s konvenčními technologiemi

• nízké provozní náklady

oproti konvenčním technologiím umožňuje zpracovat bioplyn s vyšším obsahem kyslíku

Spoluprací s námi získáte:

  • Výrazné úspory provozních nákladů na provoz motorových prostředků
  • Nezávislost na velkých dodavatelích pohonných hmot
  • Membránovou technologii kompatibilní se stávající bioplynovou stanicí
  • Ekonomické úspory v provozu plynoucí z intenzifikace stávajících provozů
  • Ekologickou produkci negenerující odpady
  • Know-how podporující další rozvoj vašeho podnikání

Dokumenty ke stažení