Bioplynové stanice slouží pro výrobu elektrické energie a vytápění objektů. Vyvíjíme technologie separace bioplynu pro výrobu biometanu, který je alternativou zemního plynu. Ten je využíván k pohonu osobních aut, autobusů, nákladních vozů, traktorů pod označením bioCNG, vtláčen do plynárenské sítě a pálen v plynových kotlech. Další potenciál vidíme ve využití pyrolýzního plynu, separaci dusíku a kyslíku.

Základem je membrána. Prostřednictvím této klíčové komponenty realizujeme ucelený proces:

Spoluprací s námi získáte:

  • Výrazné úspory provozních nákladů na provoz motorových prostředků
  • Nezávislost na velkých dodavatelích pohonných hmot
  • Membránovou technologii kompatibilní se stávající bioplynovou stanicí
  • Ekonomické úspory v provozu plynoucí z intenzifikace stávajících provozů
  • Ekologickou produkci negenerující odpady
  • Know-how podporující další rozvoj vašeho podnikání