Cesta od myšlenky k úspěchu.

areálu MEGA/MemBrain ve Stráži pod Ralskem

Společnost MemBrain s.r.o. byla založena v roce 2008 oddělením útvaru výzkumu a vývoje z mateřské společnosti MEGA a.s. Reference společnosti tak mají na poli výzkumu více než desetiletou historii. Vycházíme z úspěšných inovačních aktivit managementu a membránových specialistů společnosti MEGA a.s., která před deseti lety zahájila systematickou činnost v oblastech základního a aplikovaného průmyslového výzkumu prostřednictvím svých útvarů výzkumu a vývoje. Společnost MEGA a.s. věnuje od svého vzniku v roce 1992 velkou pozornost vývojové a inovační činnosti, která má pro firmu strategický význam, čímž se jí podařilo získat pozici světového lídra především v oblasti elektromembránových procesů s vlastní výrobou ionexových membrán RALEX. Lze konstatovat, že všechny výrobní postupy, technologie a většina současného komerčního portfolia firmy jsou výsledkem vlastní inovační aktivity.

V průběhu tohoto období se postupně utvářel a formoval jak základ řešitelského a realizačního týmu specialistů, tak zejména rozsah a hloubka výzkumných programových aktivit. To probíhalo zejména pod vedením a koordinací dvou klíčových manažerů a oborových specialistů této problematiky Ing. Luboše Nováka, CSc. a Ing. Aleše Černína, Ph.D., který výzkumné útvary v prezentované historii přímo utvářel a řídil. Rozsah inovačních aktivit tak postupně pokrýval základní i aplikovaný výzkum v problematice membrán a membránových materiálů, dále pak modulů a zařízení, optimalizaci výrobních procesů a v neposlední řadě výzkum technologií s důrazem na aplikaci výsledků do průmyslové praxe. Aktivity řešitelského týmu pak doplnila realizace inovačních investičních projektů, které vycházejí především z vlastních výsledků výzkumu.

Ing. Luboš Novák, CSc. a Ing. Aleš Černín, PhD. a budova Membránového inovačního centra

Ing. Luboš Novák, CSc. a Ing. Aleš Černín, PhD. a budova Membránového inovačního centra

V roce 2012 zahájilo činnost "Membránové inovační centrum", které podporuje koordinaci a efektivní realizaci inovačního procesu, zejména v oboru komplexního membránového programu, vytváří zázemí pro partnery a zákazníky a zajišťuje přenos výsledků do průmyslové praxe.