Jsme MemBrain, výzkumná technologická společnost zaměřená na aplikovaný výzkum membránových separačních procesů.

Studentům vysokých škol nabízíme spolupráci při tvorbě bakalářských i diplomových prací a možnost získat praktické zkušenosti v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem. Vítáme studenty technických oborů (chemie, strojní, elektro, měření a regulace) se zajímavými nápady a jsme otevřeni a připraveni pomoci při jejich realizování.

Nabízíme Vám možnost brigády i studijní odborné praxe. Pod dohledem zkušených odborníků v oblasti membránových procesů tak budete moci poznat tento perspektivní obor, jednotlivé inovační, výrobní i technologické procesy a firemní kulturu, což vám umožní získat cenné zkušenosti pro Vaši budoucí profesní kariéru.

Podívejte se na stručné představení MemBrain Markem Bobákem, ředitelem výzkumu a vývoje. (video, 1:52 min, YouTube)

Nabízíme rovněž spolupráci při Vaší studijní činnosti formou nabídky vhodných témat diplomových i disertačních prací, jejich odborným vedením i materiální podporou. Nejlepší práce podporujeme a oceňujeme i finančně. Praxe, exkurze a brigády jsou organizovány ve spolupráci se studijními odděleními a sekretariáty partnerských vysokých škol či přímo s vedoucími jednotlivých univerzitních ústavů, kateder a fakult. Podpora diplomových nebo aspirantských prací je organizována přímo s Vašimi školiteli nebo vedoucími Vašich studentských projektů.

Podívejte se, co o studentských stážích a vedení prací říká Robert Válek, vedoucí oddělení membrán. (video, 1:44 min, YouTube)

Studenti a absolventi mohou nalézt uplatnění v oblastech: Laboratoř membránových procesů, Matematické modelování procesů a technologií, Výzkumné projekty a granty, Separační materiály a membrány, Membránové moduly a zařízení, Membránové procesy a technologie.

Co nabízíme studentům?

 • podporu a pomoc odborníků na membránové procesy,
 • výborné technické zázemí vědeckého centra – SEM, ICP, plynová chromatografie,
 • příjemné prostředí v české firmě spolupracující s univerzitami,
 • podporu odborných konferencí MELPROMEMPUR

Bakalářské, diplomové a disertační práce

 • pomůžeme vám s bakalářkou i diplomkou,
 • možnost práce na zajímavých tématech v Membránovém inovačním centru zejména v aplikovaném výzkumu,
 • odborné vedení,
 • přístrojová podpora,
 • probíhá ve Stráži pod Ralskem i v místě tvého bydliště nebo na koleji.

Příklady témat studentských prací

 • Vývoj iontovýměnných membrán s antimikrobiálními aditivy
 • Využití elektrodialýzy v „Zero Liquid Discharge“ procesech
 • Latexy jako matrice heterogenních iontovýměnných membrán
 • Návrh technologie čištění bioplynu pro pohon vozidel pomocí membránové separace
 • Vliv membránových jedů na vlastnosti membrán
 • Zpracování průsakových vod ze skládek tuhých odpadů
 • Výtěžnost a kvalita bioplynu při anaerobní fermentaci trávy
 • Vývoj iontovýměnných membrán s antimikrobiálními aditivy
 • Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy
 • Selektivita membrán při zpracování síranu sodného elektrodialýzou s bipolární membránou

Placené brigády

 • Férové finanční ohodnocení (DPP nebo DPČ),
 • podle úkolu může probíhat u nás nebo v místě tvého bydliště (pokud se jedná o rešerše),
 • podmínkou této formy spolupráce je absolvování předchozí odborné stáže v MemBrain,
 • probíhají kdykoliv v průběhu roku, zahájení dle individuální domluvy,
 • bezplatné ubytování, dotované stravování.

Odborné stáže

 • Necháme vás všechno si vyzkoušet,
 • získejte zkušenosti z praxe ve špičkově vybavených laboratořích,
 • naučte se pracovat samostatně i v týmu na úkolech podle zaměření vašeho studijního oboru pod dohledem odborníka,
 • prezentujte výsledky své práce profesionálům z oboru na Workshopu studentských prací (prezentace nebo poster, abstrakt ve Sborníku studentských prací),
 • začněte kdykoliv v průběhu roku,
 • probíhá ve Stráži pod Ralskem v Libereckém kraji,
 • zajištěné bezplatné ubytování a stravování.

→ Přečtěte si, jak hodnotí stáže sami studenti.

→ Podívejte se, co o stážích říkají Radovan, Rastislav a Martin ze Slovenska, Kateřina Hradečná nebo Kirill a Maksim. Další videa najdete na našem Youtube kanálu.

Chcete k nám na stáž?

Ozvěte se nám na kariera@membrain.cz a rovnou nám pošlete:

 • CV a motivační dopis, ať víme, proč se k nám hlásíte,
 • školu, ročník a obor, který studujete,
 • délku stáže, kterou si představujete,
 • termín, který vám vyhovuje (řešíme ve vazbě na vaše ubytování a čas tutorů),
 • máte-li rozpracovanou bakalářku nebo diplomku, tak její téma.

Pošlete nám CV

Jak to u nás probíhá?

Domluvíme si termín a téma stáže, přidělíme vám tutora, zajistíme vám bezplatně ubytování a stravování, pořešíme spolu dopravu a příp. vyzvednutí na autobusovém nádraží ve Stráži pod Ralskem, ubytujeme vás, seznámíme vás s městem a místem výkonu práce. Na pracoviště se dostavíte zpravidla do 8:00 hodin, projdete základním vstupním školením BOZP a PO, dostanete příručku pro nováčky, seznámíme vás se skupinou firem MEGA, provedeme vás pracovištěm a dáte si u nás bezplatně oběd v závodní jídelně. Přidělíme vám ochranné pracovní pomůcky, seznámíme vás s kolegy. Následně vám přidělíme šatní skříňku, pracovní místo a předáme vám pracovní vybavení. Následně s vámi již přidělený tutor konzultuje všechny podrobnosti k zadanému tématu.

Podívejte se na poskytované bezplatné ubytování, které MemBrain zajišťuje studentům během brigády či stáže.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti.

Kontaktní e-mail: kariera@membrain.cz, telefon: +420 737 079 644 nebo +420 606 379 882.

Už jste dostudovali? Chcete u nás pracovat?

Jste-li studentem technicky zaměřených oborů membránového inženýrství nebo vědních disciplín fakulty chemicko-technologické, přírodovědecké i strojní, či jste ji právě absolvovali a přemýšlíte-li o své budoucí profesní kariéře, zkuste začít právě ve společnosti MemBrain.

Prohlédněte si volná pracovní místa u nás v MemBrain nebo v naší mateřské společnosti MEGA a.s. ve Stráži pod Ralskem a pošlete nám svůj životopis.

Kontakt:

fotografie Tereza Jeřábková

 1. Tereza Jeřábková
 2. personalistka MemBrain s.r.o.
  studentský program
 3. telefon: +420 737 079 644
  e-mail: tereza.jerabkova@membrain.cz / kariera@membrain.cz

fotografie Jana Vorlová Čeledová

 1. Jana Vorlová Čeledová
 2. vedoucí Oddělení personálně právního MEGA
 3. personalistika MemBrain s.r.o.
  telefon: +420 606 379 882
  e-mail: jana.celedova@mega.cz

Fotogalerie