Bioplyn má různý obsah CH4, obvykle okolo 50 % obj. Je možné provést upgrading bioplynu, snížit obsah CO2, resp. zvýšit obsah CH4, a získat tzv. biomethan, tedy plyn o kvalitě zemního plynu. Biomethan je možné použít jako palivo motorových vozidel bioCNG, nebo může být vtláčen do plynárenské sítě.

Je několik technik pro upgrading bioplynu na biomethan. Mezi nejpoužívanější technologie pro úpravu bioplynu patří vysokotlaká vodní vypírka, chemická absorpce, PSA, kryogenní separace a membránová separace. Každá technika má své výhody a nevýhody, které často záleží na podmínkách v místě produkce bioplynu, kapacitě upravovaného bioplynu atd. Mezi výhody membránové separace především patří jednoduchost procesu, nízké energetické náklady, nízké nároky na údržbu, nezávislost na změně složení bioplynu a nejsou používány žádné kapaliny a není je tedy třeba regenerovat, nebo likvidovat, celkově je membránová separace šetrná k životnímu prostředí.

bioplyn

Princip membránové separace je založen na různé průchodnosti molekul membránou. Některé molekuly, jako CO2, prochází membránou a dostávají se na permeátovou stranu membrány. CH4 neprochází membránou a zůstává na retentátové straně. Tím tedy vzniká proud bohatý na CH4.

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení