Ultrafiltrace je dalším z tlakových separačních procesů. Ultrafiltrační membrána zachycuje částice o velikosti cca 100-3 nm a molekulární hmotnosti 103-105 Da, což odpovídá např. virům, bílkovinám, polysacharidům či koloidním částicím. Požadovaný tlakový rozdíl je 5-10 barů.

Největšími aplikacemi ultrafiltrace jsou v potravinářském průmyslu na koncentraci mléka, při výrobě sýra, získávání bílkovin ze syrovátky či škrobu z brambor.

Dalšími příklady aplikace ultrafiltrace v průmyslu je příprava sterilní vody či čištění proteinů ve farmaceutickém průmyslu, čištění a stabilizace ovocných džusů, příprava pitné vody, recyklace vody z elektrochemického lakování či pro čištění řezných a chladících emulzí.

Ultrafiltrační membránové moduly mohou být s dutými vlákny (nejčastější použití), ploché, trubkové nebo spirálně vinuté membránové moduly. Membrány jsou nejčastěji vyráběny z polymerů jako acetát celulózy, polyamidy, polyestery, ale mohou být vyrobeny i z anorganických materiálů jako sklo, alumina či směsi oxidu zirkoničitého a uhlíku.

Ultrafiltrace byla použita například jako předúprava před vstupem vody na reverzní osmózu při některých z našich pilotních projektů pro přípravu napájecích vod v oblasti energetiky.