Mobilní laboratoř přijede až za Vámi, může tedy provádět výzkumně-vývojovou činnost v reálném prostředí, čímž zrychlí proces hledání řešení a jeho následné implementace.

Mobilní laboratoř je vybavena modelovými jednotkami elektromembránových a tlakových procesů, tj. jednotky elektrodialýzy, elektrodeionizace, reverzní osmózy, ultra/nano/mikro filtrace a jednotky k separaci plynů. Tyto jednotky svou kompaktnosti umožnují provádět výzkumně-vývojovou činnost v reálném prostředí u našich partnerů či zákazníků. Díky tomu, že přístroje mobilní laboratoře jsou z větší části vlastní výsledky výzkumu a vývoje MemBrain, je možné mezi sebou jednotlivá zařízení různých membránových procesů propojovat. To je žádoucí funkcí při výzkumu a vývoji tzv. hybridních a integrovaných membránových procesů.

Veškeré laboratorní prostory jsou plně vybaveny zařízeními podporujícími provoz modelových jednotek - multimetry, termostaty, čerpadla, chladicí boxy pro transport biologicky aktivní syrovátky, váhy, kryostaty, sušárny a další.

Nezbytnou podporu zabezpečující pomocné procesy jsou aparáty klasických fyzikálně-chemických procesů (filtrace, srážení, sedimentace, sorpce aj.). Řada měřicích přístrojů umožňuje přímou komunikaci s výpočetní technikou, což zvyšuje kvalitu vyhodnocování prováděných prací.

Mobilní membránová laboratoř nabízí

  • Pilotní testování membránových procesů
  • Pilotní testování technologických celků – integrovaných procesů
  • Předvedení procesu a technologie přímo u zákazníka
  • Dlouhodobé monitorování procesů
  • Možnost pronájmu laboratorních a pilotních jednotek

Fotogalerie