Poskytujeme smluvní výzkum v oblasti zpracování kapalných médií a plynů. Nabízíme profesionální přístup a odborná řešení. Využíváme nejmodernější metody technologických procesů s použitím nejvyspělejších technik a zařízení. Vysoký výzkumný potenciál a bohaté zkušenosti v realizaci smluvních výzkumů nám dovolují řešit nejsložitější úkoly a dosahovat na cíle stanovené našimi zákazníky.

V rámci smluvního výzkumu řešíme obvykle konkrétní požadavek jednorázového charakteru na provedení testů, optimalizaci stávajících technologií, charakterizaci používaných materiálů, implementaci inovace do portfolia zákazníka apod. Významným zákazníkem je mateřská společnost MEGA a.s., avšak stále více zakázek přichází také ze zahraničních firem především z Francie a Ruska.

Úspěšné projekty:

  • Zakoncentrování vřídelní vody včetně dodávky technologie
  • Vývoj bipolárních membrán
  • Možnosti použití procesu elektrodialýzy v rozdělení solí hydroxidu sodného a síranu amonného
  • Zpracování skládkových vod
  • Odstranění organických látek z přídavné vody pro kotle
  • Demineralizace produktu L-karnitinu
  • Demineralizace produktu xylózy