Technologická laboratoř má charakter pracoviště vybaveného za účelem ověření navržených technologických postupů výroby různých typů membrán a ověření činností vyvinutých membránových zařízení.

Technologická laboratoř je vybavena unikátními přístroji

  • Ko-extruzní linka – Přístroj unikátně kombinuje ko-extruzní a válcové termoplastické technologie za účelem výroby a přípravy prototypů v oblasti vysoce plněných heterogenních kompozitů a polymerů s vazbou na iontovýměnné heterogenní membrány, bipolární membrány, různé separační fólie, membrány na bázi polyolefinů, funkcionální polymery na bázi ionexových pryskyřic. Umožnuje výzkum v oblasti termoplastické výroby polymerních fólií pro inženýrské řešení membránových modulů, v oblasti trubkových forem membrán, technologií výroby a přípravy prototypů speciálních kompozitních elektrodových materiálů. Přístroj byl vyvinut specialisty MemBrain výhradně pro účely MIC.

  • Zkušebna prototypových membránových technologií – Účelem zařízení je charakterizace technologického přínosu výsledku výzkumu a vývoje, ověření jeho dlouhodobé stability a definování kritických parametrů uplatnitelnosti výsledků výzkumu a vývoje. Jako vedlejší efekt umožnuje zařízení získávat data, která jsou využívána pro validaci matematických modelů technologických parametrů zařízení.

  • Diskontinuální a kontinuální homogenizátory – Přístroje dotvářejí variabilní systém, který zabezpečuje přípravu surovin pro produkci vývojových řad heterogenních či homogenních membrán vyprodukovaných na ko-extruzní lince. Umožnují přípravu velmi malého množství jak vysoce plněných směsí práškovým pojivem, tak i směsí více pojiv při minimální spotřebě výchozích surovin.

  • Přístroj na přípravu membrán na bázi dutých vláken – bude sloužit k výrobě laboratorních a pilotních vzorků membrán pro membránovou separaci plynů. Z vyrobených membrán budou následně sestavovány membránové moduly, které se dál budou testovat na konkrétních plynných směsích.

Fotogalerie