Membránové procesy jsou hojně využívané v řadě průmyslových odvětví (např. ve farmacii, elektrotechnice, potravinářství, dále pak při úpravách průmyslových odpadních vod a v neposlední řadě při úpravě vody demineralizované nebo ultra čisté). Jedná se o postupy, jejichž principem je schopnost separace vstupního roztoku upravované vody použitím membrány na proud odsolený a koncentrovaný v závislosti na fyzikálních a chemických vlastnostech vstupního roztoku.

Nabízíme jak standardní jednotky z našeho portfolia tak i vývoj a výrobu jednotek na zakázku.

Jednotky našeho portfolia:

Malokapacitní jednotky elektrodialýzy

  • Jednotky elektrodialýzy jsou vhodné pro úpravu a odsolování různých roztoků.

Malokapacitní jednotky elektrodeionizace

    • Jednotky elektrodeionizace se používají pro přípravu ultračisté vody a nahrazují konvenční demineralizaci vody pomocí ionexových technologií.

Malokapacitní jednotky reverzní osmózy

  • Jednotky reverzní osmózy jsou vhodné k odstranění rozpuštěných pevných látek, bakterií, virů a dalších choroboplodných zárodků z vody. Používají se k odsolování nebo koncentraci rozpuštěných látek kapalných roztoků a pro přípravu demineralizované vody.

Malokapacitní jednotky cross-flow mikrofiltrace

  • Jednotky cross-flow mikrofiltrace jsou určeny k odstranění zákalu, zastavení fermentace a finální filtraci vína před lahvováním. Díky velikosti pórů membrány zajistí koloidní i mikrobiální stabilitu vína.

Malokapacitní jednotky mikrofiltrace

  • Jednotky mikrofiltrace se používají k zachycení částic o velikosti 5-0,03 μm, což odpovídá bakteriím, barevných pigmentům, prachovým mikročásticím, olejovým emulzím apod.

Malokapacitní jednotky ultrafiltrace

  • Jednotky ultrafiltrace se používají k zachycení makromolekul o molárních hmotnostech 2-200 kDa (velikost cca 100-3 nm), což odpovídá např. virům, bílkovinám, polysacharidům či koloidním částicím.

Malokapacitní jednotky nanofiltrace

  • Jednotky nanofiltrace separují látky přibližně do 20 kDa, což odpovídá např. molekulám cukrů, barviv, pesticidů a herbicidů.

Jednotky k separaci plynů

  • Jednotky jsou určeny především k čištění bioplynu nebo k separaci dusíku a kyslíku.

Jednotlivá zařízení je možné mezi sebou propojit a navrhnout tak hybridní a integrovanou membránovou technologii pro řešení specifických požadavků zákazníků. Jednotky je možné použít jako malokapacitní technologie v průmyslu nebo pro výzkumné a vývojové účely univerzit a výzkumných center. Ke všem jednotkám poskytujeme také náhradní díly: membrány RALEX, rozdělovače, elektrody a další komponenty.

Dokumenty ke stažení