Membránové procesy jsou hojně využívané v řadě průmyslových odvětví (např. ve farmacii, elektrotechnice, potravinářství, dále pak při úpravách průmyslových odpadních vod a v neposlední řadě při úpravě vody demineralizované nebo ultračisté). Jedná se o postupy, jejichž principem je schopnost separace vstupního roztoku upravované vody použitím membrány na proud odsolený a koncentrovaný v závislosti na fyzikálních a chemických vlastnostech vstupního roztoku.

Společnost MemBrain s.r.o. nabízí laboratorní a pilotní jednotky membránových technologií, které jsou výsledkem vlastní výzkumně-vývojové činnosti:

Laboratorní a pilotní jednotky elektrodialýzy

  • Jednotky elektrodialýzy jsou vhodné pro úpravu/odsolení roztoků různého charakteru.

Laboratorní a pilotní jednotky elektrodeionizace

  • Jednotky elektrodeionizace se používají pro přípravu ultračisté vody a nahrazují konvenční demineralizaci vody pomocí ionexových technologií.

Laboratorní a pilotní jednotky reverzní osmózy

  • Jednotky reverzní osmózy jsou vhodné k odstranění rozpuštěných pevných látek, bakterií, virů a dalších choroboplodných zárodků z vody. Používají se k odsolování nebo koncentraci rozpuštěných látek kapalných roztoků a přípravu demineralizované vody.

Pilotní jednotky cross-flow mikrofiltrace

  • Jednotky cross-flow mikrofiltrace jsou určeny k odstranění zákalu, zastavení fermentace a finální filtraci vína před lahvováním. Díky velikosti pórů membrány zajistí koloidní i mikrobiální stabilitu vína.

Laboratorní a pilotní jednotky mikrofiltrace

  • Jednotky mikrofiltrace se používají k zachycení částic o velikosti 5-0,03 μm, což odpovídá bakteriím, barevných pigmentům, prachovým mikročásticím, olejovým emulzím apod.

Laboratorní a pilotní jednotky ultrafiltrace

  • Jednotky ultrafiltrace se používají k zachycení makromolekul o molárních hmotnostech 2-200 kDa (velikost cca 100-3 nm), což odpovídá např. virům, bílkovinám, polysacharidům či koloidním částicím.

Laboratorní a pilotní jednotky nanofiltrace

  • Jednotky nanofiltrace separují látky přibližně do 20 kDa, což odpovídá např. molekulám cukrů, barviv, pesticidů a herbicidů.

Laboratorní a pilotní jednotky k separaci plynů

  • Pilotní jednotka je určena především k čištění bioplynu nebo separaci dusíku a kyslíku.
  • Laboratorní jednotka se používá k měření membránových modulů na separaci plynů při použití binárních směsí plynů.

Jednotlivá zařízení je možné mezi sebou propojit a navrhnout tak hybridní a integrovanou membránovou technologii pro řešení specifických požadavků zákazníků. Jednotky jsou vhodné k výzkumným a vzdělávacím účelům pro univerzity a výzkumná centra, kde je zájem o membránové separační procesy a dále pro průmyslové využití jako malokapacitní technologie. Nabízíme jak standardní jednotky z našeho portfolia, tak i vývoj a výrobu jednotek na zakázku. Ke všem jednotkám poskytujeme náhradní díly.

Dokumenty ke stažení