Analytická laboratoř nabízí kompletní charakterizaci iontovýměnných membrán a materiálů.

Charakterizace vstupních materiálů a ionexů pro výrobu iontovýměnných membrán

 • Měření bobtnavosti ionexu
 • Měření iontovýměnné kapacity ionexu (IEC), granulátu, membránové folie (MF), iontovýměnných membrán (IM)
 • Měření vlhkosti ionexu po operaci sušení
 • Měření vlhkosti ionexu po operaci mletí
 • Měření distribuce velikosti částic mletého ionexu

Charakterizace iontovýměnných membrán (IM)

 • Plošný a specifický odpor IM
 • Permselektivita, převodové číslo protiiontu IM
 • Mikroskopická kontrola
 • Hydraulická permeabilita
 • Fyzikální vlastnosti IM (změna hmotnosti, délky, šířky, tloušťky za sucha i za mokra)

Zpracování naměřených dat ve formě závěrečných zpráv a statistického vyhodnocení,

 • Odborná spolupráce s odborníky na VŠ a na kooperujících pracovištích (VŠCHT Praha, ÚMCH AV ČR Praha, ÚACH AV ČR Praha, Univerzita Pardubice)

Vybavení laboratoře

 • Plynový chromatograf (GC)
 • Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES
 • FTIR – infračervená spektrometrie
 • Vysoce účinná kapalinová chromatografie HPLC IONTOVÁ CHROMATOGRAFIE (IC)
 • Rotační reometr
 • Mikrovlnný mineralizátor
 • Potenciostat
 • Porometr
 • Přístroj na měření zeta potenciálu
 • Systém pro měření permeačních vlastností vyvinutých membrán pro separaci plynů (permeametr)
 • Systém pro analýzu plynných směsí (hmotnostní spektrometr)
 • Rastrovací elektronový mikroskop

Mimo výše uvedené analytické přístroje je laboratoř vybavena standardním vybavením (váhy, muflová pec, trhačka, laboratorní vibrační mlýn a lis apod.).

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení