Inženýrské služby poskytujeme v oblasti zpracování kapalných médií a plynů. Návrh technologie obvykle vyvíjíme v navazujících krocích. Od auditu stávající technologie, laboratorních testů, pilotních testů, matematického modelování až po provozní návrh. Využíváme nejmodernější metody technologických procesů s použitím nejvyspělejších technik a zařízení. Vysoký výzkumný potenciál a bohaté zkušenosti nám dovolují řešit nejsložitější úkoly a dosahovat na cíle stanovené našimi zákazníky.

V rámci inženýrských služeb řešíme obvykle konkrétní požadavek jednorázového charakteru na provedení testů, optimalizaci stávajících technologií, charakterizaci používaných materiálů, implementaci inovace do portfolia zákazníka apod. Významným zákazníkem je česká společnost MEGA a.s., avšak stále více zakázek přichází také ze zahraničních firem především z Francie a Ruska.

Proces realizace inženýrské služby je popsán v následujících krocích

  • Posouzení možnosti separace složek z média membránovými procesy
  • Laboratorní zkoušky pro zjištění základních parametrů membránového procesu
  • Pilotáž na místě aplikace
  • Modelové výpočty ověřující pilotní zkoušky
  • Návrh technologie membránové separace
  • Technicko-ekonomické studie procesu