Společnost MemBrain s.r.o. má strategický a dlouhodobý zájem aktivně podporovat studenty, aspiranty i absolventy VŠ a zapojovat je do řešení vlastních programových aktivit a projektových činností. Podporujeme spolupráci i zahraničních studentů prostřednictvím našich zahraničních kontaktů v rámci zapojení do programů mobility vědeckých kádrů.

Specifickou pozici máme připravenou pro mladé vědce a skupinu pracovníků tzv. „post-doc“. Jste-li studentem nebo absolventem technicky zaměřených oborů membránový inženýr nebo vědních disciplín fakulty chemicko-technologické, přírodovědecké i strojní, či jste ji právě absolvovali a přemýšlíte-li o své budoucí profesní kariéře, zkuste začít právě s námi. Nabízíme Vám možnost brigády i studijní odborné praxe. Pod dohledem zkušených odborníků v oblasti membránových procesů tak budete moci poznat tento perspektivní obor, jednotlivé inovační, výrobní i technologické procesy a firemní kulturu, což Vám umožní získat cenné zkušenosti pro Vaši budoucí profesní kariéru. Také nabízíme spolupráci při Vaší studijní činnosti formou nabídky vhodných témat diplomových i disertačních prací, jejich odborným vedením i materiální podporou. Nejlepší práce podporujeme a oceňujeme i finančně.

Program pro studenty

Praxe, exkurze a brigády jsou organizovány ve spolupráci se studijními odděleními a sekretariáty partnerských vysokých škol či přímo s vedoucími jednotlivých univerzitních ústavů, kateder a fakult. Podpora diplomových nebo aspirantských prací je organizována přímo s Vašimi školiteli nebo vedoucími Vašich studentských projektů.

Studenti a absolventi mohou nalézt uplatnění v oblastech

 • Laboratoř membránových procesů
 • Matematické modelování procesů a technologií
 • Výzkumné projekty a granty
 • Separační materiály a membrány
 • Membránové moduly a zařízení
 • Membránové procesy a technologie

Zkušenosti studentů ze stáží

Chcete o nás vědět více? Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti.

Kontakt:

fotografie Jana Vorlová Čeledová

 1. Jana Vorlová Čeledová
 2. vedoucí Oddělení personálně právního MEGA
 3. personalistika MemBrain s.r.o.
  telefon: 606 379 882
  e-mail: kariera@membrain.cz