Název projektu:ZUŠLECHŤOVÁNÍ BIOPLYNU POMOCÍ MEMBRÁNOVÉ SEPARACE
Číslo projektu:FR-TI1/437
Trvání projektu:07/2009 – 06/2011
Cíle a výstupy projektu:

Projekt je navrhován pro výzkum aplikace membránových separačních procesů v problematice separace bioplynu s cílem jeho zušlechtění na koncové produkty jako je např. methan a CO2 ve vysoké čistotě. Pro návrh pilotní technologie jsou použity komerčně dostupné membrány resp. membránové moduly, jejichž separační vlastnosti jsou vzájemně porovnávány s nově vyvíjenými membránami jak ve světě, tak i v rámci vlastního řešitelského konsorcia. Součástí projektu je i představení návrhu pilotní technologie a seznámení veřejnosti s alternativními procesy membránového čištění bioplynu. Výstupem projektu je bioplynová jednotka na separaci bioplynu.

Hlavní řešitel:Ing. Jan Křivčík
Projekt v Rejstříku informací o výsledcích:Rejstřík informací o výsledcích

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.