Název projektu:Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy
Číslo projektu:FV40062
Trvání projektu:1.1.2019 – 31.12.2021
Cíle a výstupy projektu:

Cílem je vyvinout a ověřit na elektrodialýze (ED) založenou technologii vedoucí k nulovému odtoku kapaliny (ZLD -- Zero Liquid Discharge). To umožní nacházet nová uplatnění ED při zpracování náročného typu surových, technologických a odpadních vod s vysokým obsahem rozpuštěných anorganických solí. Cílem bude dále posunout technickou úroveň jednotlivých komponent i technologických celků a použít získané know-how k řešení současných i budoucích environmentálních problematik. Hlavním cílem je vyvinout a ověřit technologii ED pro opětovné využití a zhodnocení odpadních vod s vysokým obsahem rozpuštěných solí a snížení nákladů na odpařování a krystalizaci při požadavku na plné ZLD. Cíle projektu jsou zaměřeny na vývoj nového materiálu (iontovýměnné membrány), který bude použit na minimalizaci tvorby odpadů a možnosti jejich opětovného využití (recyklace) při snížení provozních nákladů současných metod. Navíc je cílem projektu vyvinout novou technologii elektrodialýzy pro velmi vysoké koncentrace nebo pro aplikace ZLD.

Projekt je řešen s finanční podporou MPO.

Hlavní řešitel:Ing. Tomáš Jiříček Ph. D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.