Název projektu:Výzkum a vývoj zařízení pro získávání vody recyklací a souběžné zužitkování solí z odpadních koncentrátů těchto technologií v průmyslu
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025178
Trvání projektu:1.2.2021 – 31.05.2023
Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je vyvinout technologii úpravy vody založenou na technologiích odsolování za účelem využití technologické vody a její recyklace v co největší míře, aby objem odpadů byl minimální v duchu ZLD technologií. Pro výsledný koncentrát bude v rámci projektu hledáno jeho další průmyslové využití. Funkčnost vyvinuté technologie bude demonstrována na pilotních lokalitách na reálném složení odpadní vody.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní řešitel:Ing. Libor Šeda, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.