Název projektu:Výroba NaOH a H2SO4 z odpadního Na2SO4 pomocí elektrodialýzy s bipolární membránou
Číslo projektu:TH01031077
Trvání projektu:01/2015 – 12/2017
Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je návrh a validace technologie elektrodialýzy s bipolárními membránami (EDBM) a aplikace této technologie na výrobu NaOH a H2SO4 z odpadního Na2SO4 pro proces zpracování nadbilančních odkalištních vod z těžby uranové rudy v o. z. GEAM DIAMO s. p.

V rámci projektu bude navržena optimalizovaná varianta současné bipolární membrány, bude navržen a realizován pilotní modul EDBM-Y, bude navržena a v pilotním měřítku ověřena technologie EDBM-Y, dále bude navržen a realizován průmyslový modul EDBM-II a validována průmyslová technologie včetně stanovení látkových a energetických bilancí a odhadu investičních a provozních nákladů.

Hlavní řešitel:Ing. Jan Kinčl, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.