Název projektu:VÝZKUM A MODELOVÁNÍ HYBRIDNÍCH MEMBRÁNOVÝCH SEPARAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH APLIKACE V ENERGETICKÉM PRŮMYSLU
Číslo projektu:FR-TI1/479
Trvání projektu:08/2009 – 08/2013
Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je návrh úpravy vody v energetických závodech za využití moderních membránových technologií a dokázat jejich technické, ekologické a především ekonomické výhody. Projekt je zaměřen na úpravu přídavné vody pro parní (i horkovodní) kotle a také na recyklaci odluhů z chladicích systémů. Po provozním ověření těchto pilotních technologií v konkrétní teplárně nebo elektrárně je prováděno srovnání s tradičními postupy úpravy vody, tedy s ionexovou demineralizací. Očekávaný výsledek je inspirován analogickými technologiemi, které dokáží zefektivnit stávající vodohospodářské systémy a které jsou běžně používány v zahraničí. Významnou součástí projektu je inovace membránových jednotek a vytvoření univerzálního softwaru pro navrhování membránové technologie „na klíč“ pro daný provoz.

Hlavní řešitel:Ing. Jaromír Marek
Projekt v Rejstříku informací o výsledcích:Rejstřík informací o výsledcích

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.