Sledujeme trendy v membránovém oboru, řešíme podněty průmyslových partnerů, pracujeme s nejmodernějšími technologiemi, na jejichž základě přinášíme nové výrobky, procesní inovace a komplexní technologické řešení pro různá průmyslová odvětví.

Stručně o MemBrain s.r.o.

MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje především na výzkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů, zejména pak na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe.

Hlavním oborem naší činnosti jsou membránové separační procesy – separace kapalin a plynů.