Název projektu:VÝZKUM A VÝVOJ STABILIZACE VÍNA PROCESEM ELEKTRODIALÝZY
Číslo projektu:TA01011239
Trvání projektu:01/2011 – 06/2013
Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je vytvoření portfolia produktů v oblasti membránových separačních procesů pro stabilizaci vína. Pozornost je přitom zaměřena zejména na dva procesy – elektrodialýzu (ED) a cross-flow mikrofiltraci (CF MF) vína. Procesem ED se zajišťuje stabilita vína z hlediska srážení vinného kamene. Jedná se o alternativu konvenčního postupu stabilizace vína chladem. Procesem CF MF se z vína odstraňuje zákal a víno se také sterilizuje. Výhodou obou membránových procesů v porovnání s konvenčními postupy stabilizace a filtrace vína je úspora času a provozních nákladů. Součástí řešení projektu je návrh a realizace příslušných prototypových pilotních zařízení s kapacitou 100 – 1000 l/h.

Hlavní řešitel:Ing. David Tvrzník, Ph.D.
Projekt v Rejstříku informací o výsledcích:Rejstřík informací o výsledcích

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.