Název projektu:SPECIÁLNÍ MEMBRÁNY PRO ROZVOJ A INTENZIFIKACE ELEKTROMEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Číslo projektu:FR-TI4/507
Trvání projektu:01/2012 – 12/2014
Cíle a výstupy projektu:

Projekt je zaměřen na základní a aplikovaný výzkum v oblasti heterogenních iontovýměnných membrán. Cílem projektu je jednak modifikace stávajících membrán pro konkrétní typy aplikací, jako např. membrány selektivní pro odstraňování dusičnanů, a dále vývoj nových typů membrán jako např. trubkové nebo bipolární membrány. V rámci výzkumných činností bude hlavní pozornost věnována složení vlastního membránového kompozitu a interakci pevné iontovýměnné pryskyřice a polymerního pojiva. Zde bychom pro řešení rádi uvítali pomoc především od akademických pracovišť zabývajících se polymerními materiály a kompozity.

Hlavní řešitel:Ing. Jan Křivčík

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.