Název projektu:Separace a purifikace látek z roztoků v mlékárenství pomocí membránových a elektromembránových procesů "4 whey 2 dairy"
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012377
Trvání projektu:1.1.2018 – 31.10.2020
Cíle a výstupy projektu:

Základním cílem projektu je snaha o zvýšení využitelnosti odpadních procesních proudů roztoků v Dairy ingredients a v potravinářství. Získání složek z těchto proudů, které budou uplatnitelné buď přímo na trhu s komoditami, nebo ve formě prekurzorů pro další zpracování. Ověření technologických schémat a rozšíření znalostí (know-how) integrace specifických membránových a elektro-membránových procesů umožní využitelnost těchto informací v potravinářské praxi. Dané pilotní a poloprovozní testy umožní snížení ekonomické závislosti na zpracování odpadních proudů, včetně bilancí energetických a ekonomických náročností pro daný konkrétní proces.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní řešitel:Ing. Tomáš Jiříček, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.