Název projektu:Separace a purifikace cenných látek ze zpracování biologických roztoků pomocí elektromembránových procesů
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010260
Trvání projektu:1.1.2018 – 19.4.2020
Cíle a výstupy projektu:

Základním cílem projektu je snaha o zvýšení využitelnosti tzv. odpadních biologických roztoků a získání z těchto proudů produkty o vyšší přidané hodnotě. Ověření technologických schémat a rozšíření znalostí know how a integrace specifických membránových a elektromembránových procesů umožní vyšší výtěžnost z těchto zdrojů s minimalizací spotřeb chemikálií potřebných k extrakcím níže uvedených látek. Dané pilotní a poloprovozní testy umožní získávání čistých organických kyselin, aminokyselin a specifických proteinů z hydrolyzátových procesů a zpracování analogických biologických roztoků. Včetně bilancí energetických a ekonomických náročností na daný konkrétní proces.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní řešitel:Ing. Petr Křižánek Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.