Název projektu:VÝZKUM A VÝVOJ PROGRESIVNÍHO TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ RECYKLACE ODPADNÍCH PROUDŮ Z VÝROBY DUSÍKATÝCH HNOJIV
Číslo projektu:FR-TI3/729
Trvání projektu:02/2011 – 12/2013
Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je návrh a pilotní ověření technologického řešení zpětného použití odpadních proudů z výroby dusíkatých hnojiv. Celé řešení je rozděleno do tří částí, příprava technologické vody, příprava koncentrátu zpětně využitelného ve výrobě a příprava deionizované vody jako napájecí vody pro parní kotle. Pouze kombinací všech tří částí vznikne integrovaná technologie, která zaručuje kompletní recyklaci produktů.

Všechny výstupy projektu jsou využitelné výrobci dusíkatých hnojiv:

  • Komplexní technologické řešení recyklace odpadních proudů z výroby dusíkatých hnojiv.
  • Technologické řešení přípravy technologické vody z odpadního roztoku z výroby dusíkatých hnojiv.
  • Technologické řešení přípravy koncentrovaného roztoku uplatnitelného zpětně ve výrobě dusíkatých hnojiv.
  • Technologické řešení přípravy deionizované vody využitelnou jako napájecí voda parních kotlů.
Hlavní řešitel:Ing. Lubomír Machuča
Projekt v Rejstříku informací o výsledcích:Rejstřík informací o výsledcích

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.