Název projektu:Progresivní rozvoj Membránového inovační centra
Číslo projektu:LO1418
Trvání projektu:01/2015 – 12/2019
Cíle a výstupy projektu:

Hlavním cílem je zajistit progresivní rozvoj MIC a jeho trvalou udržitelnost. Progresivní rozvoj bude zajištěn implementací nových vědeckých trendů a myšlenek oboru do výzkumné činnosti, systematickým vývojem a zkvalitňováním specializované infrastruktury a intenzivním rozvojem lidských zdrojů. Trvalá udržitelnost bude zabezpečena prostřednictvím realizace výzkumných programů, vytvářením podmínek spolupráce s výzkumnými i průmyslovými partnery a úspěšnou aplikací výstupů výzkumu do průmyslové praxe. Hlavní cíl bude realizován prostřednictvím naplňování vědeckých, věcných a finančních cílů.

1. Realizovat výzkum a vývoj pokročilých elektro-membránových a integrovaných technologií membránových procesů na poli separace kapalin a membránových technologií pro separace plynů v rámci tří vědeckých programů.

2. Trvale rozvíjet lidské zdroje, zejména multidisciplinární tým specialistů „membranologů“ pracujících v MIC, s cílem rozvíjet jejich kvalitu, odbornost, konkurenceschopnost a horizontální mobilitu především prostřednictvím karierních plánů, jejich vysíláním na krátké i dlouhodobé stáže na špičková výzkumná i průmyslová pracoviště oboru, jejich zapojováním do vzdělávacích projektů a také zvaním tuzemských a zahraničních odborníků k přednáškám a školením pro vlastní zaměstnance.

3. Trvale rozvíjet, zkvalitňovat infrastrukturu a specializované služby MIC prostřednictvím vlastní výzkumné činnosti s cílem ji efektivně využívat a nabízet jak partnerům a zákazníkům, tak i studentům a doktorandům.

4. Zajistit stabilní věcné a finanční podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce na národním a mezinárodním poli ve VaVaI a s průmyslovými partnery systematickým budováním smluvních vztahů v rámci bilaterárních programů, kolaborativních projektů nebo smluvní spolupráce.

5. Zajistit plánovaný rozsah příjmů z dotační podpory výzkumu a z oblasti komerční spolupráce s cílem naplnit finanční udržitelnost a očekávaný věcný i finanční objem spolupráce zejména s průmyslovými partnery

Hlavní řešitel:Ing. Marek Bobák, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.