Název projektu:VÝZKUM TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY ULTRAČISTÉ VODY NA BÁZI ELEKTRODEIONIZACE S MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ NOVÝCH PROFILOVANÝCH MEMBRÁN
Číslo projektu:FT-TA5/151
Trvání projektu:04/2008 – 12/2010
Cíle a výstupy projektu:

Podstatou navrhovaného projektu je realizace základního a aplikovaného výzkumu v problematice přípravy a produkce ultra-čisté vody pomocí membránového procesu elektrodeionizace (EDI) zahrnující oblast materiálového výzkumu tzv. profilovaných heterogenních iontovýměnných membrán s následnými vazbami zejména na jejich technologii přípravy včetně návrhu výrobního zařízení a jejich aplikovatelnost v procesu EDI. Dosažení stanovených cílů umožnilo navrhnout a v konečném důsledku realizovat technologii přípravy ultračisté vody na bázi kombinace procesu reverzní osmózy (RO) a EDI ve formě prototypové jednotky.

Hlavní řešitel:Ing. Aleš Černín, Ph.D.
Projekt v Rejstříku informací o výsledcích:Rejstřík informací o výsledcích

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.