Název projektu:Pokročilé membrány pro upgrading bioplynu a separaci cenných látek
Číslo projektu:TH06020003
Trvání projektu:1.5.2019 – 31.3.2022
Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je vyvinout, sestavit a ověřit provozem integrovaný prototyp membránové technologie založený na funkčních membránových materiálech pro upgrading bioplynu. Inovativní řešení umožní efektivnější čištění bioplynu pro vtláčení do distribučních sítí spolu se separací a využitím dalších cenných látek obsažených v bioplynu jako jsou těkavé mastné kyseliny, voda atd. Technologie umožní výrazné snížení emisí a zvýšení separační a energetické účinnosti oproti dosud používaným procesům.

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: https://tacr.cz/.

Logo TAČR

Hlavní řešitel:Ing. Robert Válek, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.