Název projektu:Optimalizace procesu dehydratace ionexu
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007416
Trvání projektu:12/2016 – 04/2017
Cíle a výstupy projektu:

Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je především zvýšit účinnost procesu dehydratace vstupního materiálu. Na základě analýzy současného stavu, která bude zaměřena jednak na proces sušení a vlastní použité zařízení, tak na vlastnosti vstupní suroviny i dehydratovaný materiál a jeho vlastnosti, bude navržen efektivní způsob dehydratace materiálu kombinací více způsobů tohoto procesu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní řešitel:Ing. Jan Křivčík

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.