Název projektu:Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi
Číslo projektu:QJ1510341
Trvání projektu:04/2015 – 06/2018
Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je inovace technologických postupů, složení potravin a metod kontrol kvality s důrazem na zdravou výživu obyvatel, zvýšení podílu nových primárních produktů v potravinách se zlepšenými nutričními a dietetickými vlastnostmi.

Celkovým cílem je výzkum a vývoj technologií vybraných potravinářských produktů a jejich receptur s využitím membránových procesů mikrofiltrace, ultrafiltrace a elektrodialýzy, které budou uplatněny především v mlékárenských a pekárenských podnicích v ČR.

Hlavní řešitel:Ing. Jiří Ečer

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.