Název projektu:Membránová separace oxidu uhličitého ze spalin a jeho následné využití
Číslo projektu:TK02030155
Trvání projektu:07/2019 - 06/2024
Cíle a výstupy projektu:

Cílem je vyvinout a realizovat technologii čištění spalin se zaměřením na separaci CO2 pomocí membránových modulů s dutými vlákny v pilotním měřítku. CO2 vyseparované ze spalin chceme následně použít při testování technologie, která využívá odpadních proudů CO2 pro plazmové zplyňování/pyrolýzu. Tato technologie bude v rámci projektu také vyvinuta a optimalizována. Následně chceme obě technologie spojit v jeden komplexní celek a ten dále provozovat v pilotním měřítku v lokalitě s reálným zdrojem spalin. Na základě provozních dat bude vypracována technicko-ekonomická studie (ve formě výzkumné zprávy). Záměrem je rozšířit nabídku technologií pro snižování emisí skleníkových plynů také o české know-how a v budoucnu vstoupit na trh s komerčními jednotkami.

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: https://tacr.cz/.

Logo TAČR

Hlavní řešitel:Ing. Marek Bobák, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.