Název projektu:Inovace testovacího a vývojového zařízení membrán a modulů
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015974
Trvání projektu:14. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je zvýšit inovační potenciál společnosti, resp. posunout na základě strategického plánu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) a požadavků smluvního výzkumu vybraná zařízení a pracoviště na výrazně vyšší technicko – procesní úroveň. Po realizaci projektu bude možné naplnit vysoce technologicky náročné a jedinečné požadavky odborné veřejnosti či potenciálních zákazníků a zároveň přispívat k výzkumu, vývoji a inovacím méně dostupných řešení, procesů či aplikací zejména v oboru membránových procesů.

Hlavním výstupem projektu bude optimalizovaná výzkumně vývojová infrastruktura společnosti, zaměřená na zvýšení inovačního potenciálu ve vztahu ke specifickým požadavkům zákazníků smluvního výzkumu, a tedy specifickým produktům výzkumného procesu.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Zpřístupnění výzkumné infrastruktury vybudované v projektu programu Potenciál č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015974 Inovace testovacího a vývojového zařízení membrán a modulů“

V souvislosti s výše uvedeným projektem má příjemce dotace povinnost umožnit přístup k podpořené infrastruktuře více uživatelům v souladu s nařízením čl. 26 odst. 4 Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, přičemž jako uživatele infrastruktury lze považovat především subjekty spadající do okruhu vědecké obce (tento pojem je citován přímo v definici výzkumné infrastruktury uvedené v čl. 2 odst. 91 Nařízení komise EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, tj. nepředpokládá se, že infrastrukturu budou využívat osoby, které nemají odborné předpoklady s ní operovat. Zároveň se nepředpokládá, že by využití infrastruktury sloužilo k jiným účelům než nezávislému výzkumu a vývoji, jako je např. výroba nebo smluvní výzkum pro potřeby podniku.

Inovovaná výzkumná infrastruktura podpořená dotací z EU v sobě zahrnuje 3 níže uvedené části:

1. Linka kontinuální laminace membrán

Realizací projektu bude možné testování mnoha typů vstupních materiálů v malých dávkách a možnost zpracování různých agresivních směsí.

2. Jednotka pro testování a charakterizaci membránových modulů

Jednotka bude poskytovat komplexní technologii pro testování a charakterizaci prototypových a validačních elektromembránových modulů v rozpětí od pilotní po plně průmyslové velikosti.

3. Výzkumně-vývojové pracoviště dutých vláken

Bude vytvořeno komplexní vývojové pracoviště s experimentálním zařízením pro výzkum, vývoj a přípravu dutých vláken inverzí fází a to ve velkých délkách až 2 m. Pracoviště bude vybaveno laboratorní digestoří sloužící na zpracování vzorků a návazné analýzy.

V případě Vašeho zájmu o využití definované infrastruktury, prosím zašlete nám stručný popis výzkumných činností, které chcete na výzkumné infrastruktuře řešit tak, aby splňovaly výše uvedené podmínky a kontaktujte p. Maxim Kryžanovský, e-mail: maxim.kryžanovský@membrain.cz

Konkrétní podmínky využití budou sjednány v příslušné smlouvě o využití infrastruktury, cena se bude odvíjet od rozsahu využití infrastruktury tak, aby byly pokryty provozní náklady využívané části.

Hlavní řešitel:Jan Peknuša

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.