Název projektu:FUNKCIONÁLNÍ POLYMERY V MEMBRÁNÁCH PRO ALTERNATIVNÍ ENERGETICKÉ A BIOSPECIFICKÉ ZDROJE
Číslo projektu:2A-1TP1/116
Trvání projektu:11/2006 – 12/2009
Cíle a výstupy projektu:

Projekt je zaměřen na výzkum polymerních materiálů pro separace i čištění vodíku a pro použití pevných elektrolytech palivových článků na bázi kompozitních heterogenních systémů z funkcionálních polymerů a dalších tepelně i chemicky odolných materiálů. Připravené kompozity jsou ve formě membrán součástí separačních modulů a palivových článků nízko – i vysokoteplotního typu pro malé a střední výkony. Charakterizace polymerních materiálů moderními fyzikálními metodami a elektrochemické studium pevných elektrolytů zajistí výběr vhodných typů modelových palivových článků pro návrh a zprovoznění komplexního laboratorního vzoru obnovitelného zdroje elektrické energie. Druhým směrem studie využití funkcionálních membrán je separační technologie v biotechnologických procesech při přípravě farmaceutických a potravinářských produktů.

Hlavní řešitel:Ing. Aleš Černín, Ph.D.
Projekt v Rejstříku informací o výsledcích:Rejstřík informací o výsledcích

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.