Název projektu:VÝZKUM, VÝVOJ A APLIKACE ELEKTROMEMBRÁNOVÝCH MODULŮ NOVÉ GENERACE
Číslo projektu:FR-TI4/398
Trvání projektu:01/2012 – 12/2014
Cíle a výstupy projektu:

V rámci řešení projektu jsou inovovány stávající elektrodialyzéry, moduly pro elektrodeionizaci a jejich dílčích komponent s cílem snížit výrobní náklady, zvýšit výkon v aplikacích a zajistit vyšší provozní spolehlivost. Dále jsou vyvíjeny nové elektromembránové moduly pracující obecně s vyšším počtem hydraulických okruhů, používajících bipolární membrány v kombinaci se standardními katexovými a anexovými membránami. Projekt reaguje na aktuální požadavky trhu a řada procesů a produktů je vyvíjena v přímé vazbě na poptávky konkrétních aplikací (např. víceokruhová ED s bipolárními membránami). Součástí řešení projektu je také matematické modelování v oblasti proudění kapalin, přenosu elektrického náboje a hmoty v elektromembránových modulech.

Hlavní řešitel:Ing. David Tvrzník, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.