Název projektu:Elektromembránové moduly nové generace
Číslo projektu:FV10062
Trvání projektu:08/2016 – 07/2019
Cíle a výstupy projektu:

Hlavní cíle:

1. inovace elektrodeionizačního modulu MPure™,

2. realizace a charakterizace modulu pro proces „ion concentration polariation“ (ICP) nebo šokovou elektrodialýzu.

1. Moduly MPure™ představují nový výrobek na současné úrovni světových lídrů v technologii EDI (příprava vody pro parní kotle v energetice). Mají však určité vlastnosti, které mohou omezovat jejich použití v aplikacích (např. zpracování permeátu z 1-průchodové RO vyznačujícího se vysokou koncentrací celkového CO2). Problémy při výrobě modulů MPure™ činí výběr vhodných ionexů pro plnění diluátových a koncentrátových komor, protože klíčové vlastnosti ionexů se mohou významně měnit v závislosti na výrobní šarži. Řešení výše uvedených problémů zahrnuje:

• nalezení ionexů s výhodnějšími vlastnostmi a nové metodiky charakterizace ionexů,

• návrh uspořádání ionexů v koncentrátových komorách,

• změnu typu, distribuce velikosti zrn nebo uspořádání ionexů v elektrodových komorách,

• změnu uspořádání krajních ionexových membrán v modulu.

2. Ověření nové skupiny elektromembránových separačních procesů, jejichž princip je založen na specifických vlastnostech mikro- a nanoporézního prostředí. Tyto procesy mohou v budoucnu konkurovat konvenčním procesům RO a ED. Je tedy nutné včas zachytit tento trend vývoje. Výzkumné aktivity zahrnují:

• zajištění potřebné infrastruktury,

• vývoj a charakterizaci vhodného nanoporézního materiálu,

• návrh, konstrukci příslušné cely,

• návrh experimentálního uspořádání,

• optimalizaci provozních podmínek,

• charakterizaci cely a porovnání výsledků s konvenčními procesy.

Hlavní řešitel:Ing. David Tvrzník, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.