Název projektu:Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologií s použitím biologických systémů předčištění
Číslo projektu:TH01030661
Trvání projektu:01/2015 – 06/2018
Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektu je vyvinout a ověřit kombinovanou technologii určenou pro čištění skládkových výluhů. Technologie bude zaměřena především na dosažení kvality vyčištěné vody, nenáročnosti provozu technologie a minimalizace dopadů na životní prostředí. Čistírna skládkových výluhů by měla likvidovat odpadní vody přímo v místě vzniku a sestávat z třech hlavních technologických úseků:

a) Biologické části (mokřadní systémy)

b) Klasické chemicko-inženýrské části (předúprava)

c) Moderní inženýrské části (membránové separace)

V rámci projektu proběhne poloprovozní ověření úpravy skládkových výluhů na skládce komunálního odpadu kombinovanou technologií mokřadu a membránovou separací, dále proběhne provozní ověření úpravy skládkových výluhů na skládce nebezpečných odpadů kombinovanou technologií biologických procesů a membránovou separací.

Hlavní řešitel:Ing. Marek Bobák, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.