Analytická laboratoř MemBrain nabízí kompletní charakterizaci iontovýměnných membrán i ionexů:

 • charakterizace membránových materiálů
 • kompletní charakterizace iontovýměnných membrán
 • analýzy
 • vyhodnocování laboratorního měření včetně dlouhodobé statistiky
 • servis špičkové laboratoře
 • odborná spolupráce s odborníky na VŠ a na kooperujících pracovištích (VŠCHT Praha, ÚMCH AV ČR Praha, ÚACH AV ČR Praha, Univerzita Pardubice)

V laboratoři se provádí laboratorní zkoušky a testy pomocí nichž je hodnocena kvalita vlastností vyrobených membrán. Je vybavena stanovišti na měření elektrochemických vlastností, poloautomatickým titrátorem, laboratorními termovážkami, měření distribuce velikosti částic rozptylem laserového paprsku, vakuovou sušárnou, vakuovou odparkou, mikroskopem a dalšími přístroji, které jsou nedílnou součástí této laboratoře (třepačky, analytické váhy, sušárny, homogenizátor atd.).

Kompletní charakteristika vstupního materiálu pro výrobu IM obsahuje analýzy:

 • měření bobtnavosti ionexu
 • měření iontovýměnné kapacity ionexu (IEC), granulátu, membránové folie (MF), iontovýměnných membrán (IM)
 • měření vlhkosti ionexu po operaci sušení – mezioperační kontrola (MOK), průběžná kontrola zpracovávání ionexu
 • měření vlhkosti ionexu po operaci mletí – MOK, průběžná kontrola zpracovávání ionexu
 • měření distribuce velikosti částic mletého ionexu – MOK, průběžná kontrola zpracovávání ionexu
 • celkové kapacity ionexů

Kompletní charakteristika vyrobených IM spočívá v měření elektrochemických a fyzikálních vlastností IM:

 • plošný a specifický odpor IM
 • permselektivita, převodové číslo protiiontu IM
 • mikroskopická kontrola
 • hydraulická permeabilita
 • fyzikální vlastnosti IM (změna hmotnosti, délky, šířky, tloušťky za sucha i za mokra)

Zpracování naměřených dat ve formě tabulek, grafů, závěrečných zpráv a statistického vyhodnocení.

Technologická laboratoř MemBrain nabízí:

 • analýzy, návrhy řešení
 • laboratorní a pilotní testy
 • vyhodnocení a projekční zpracování
 • spolupráce s analytickou laboratoří
 • odborná spolupráce s odborníky na VŠ a na kooperujících pracovištích (VŠCHT Praha, ÚMCH AV ČR Praha, ÚACH AV ČR Praha, Univerzita Pardubice)
 • možnost pronájmu laboratorní ED jednotky
 • výroba laboratorní jednotky na klíč

V technologické laboratoři se nachází modelové jednotky tlakových i elektromembránových procesů, které umožňují provádět ověřovací technologické práce.

Probíhají zde analýzy vzniklých problémů, návrhy jejich řešení a laboratorní ověření. Dále provádíme projekční zpracování a provedení pilotních testů na našich mobilních jednotkách přímo u zákazníka.

Tým je vybaven jednotkami elektrodialýzy, elektrodeionizace, mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmózy. Laboratorní prostory jsou plně vybaveny zařízením podporující provoz modelových jednotek (multimetry, termostaty, dávkovacími čerpadly, chladícími boxy, vícefunkčními fotometry, zákaloměry, titroprocesory, analytickými váhami, kryostaty, vlhkoměry, pecemi atd.). Řada měřících přístrojů umožňuje komunikaci s výpočetní technikou, tím je i vyšší kvalita vyhodnocování provedených prací (grafy, tabulky, dlouhodobé statistiky).

Našimi zákazníky jsou společnosti z oborů:

 • potravinářského průmyslu
 • mlékárenství (odsolení syrovátky)
 • nápoje a ovocné šťávy (stabilizace vína, odsolení ovocných šťáv)
 • cukrovarnictví
 • lihovarnictví
 • farmacie (fermentační roztoky)
 • energetiky (výroba demi vody, zpracování odpadní vody)
 • životního prostředí