V rámci řešení projektu Inteligentní Regiony byl vytvořen a dokončen Software pro simulaci membránové separace plynů

Software pro simulaci membránové separace plynů představující jeden z výstupů projektu byl úspěšně dokončen. Software je modifikován pro užití v program DWSIM. Jádro softwaru představuje skript matematického modelu membránové separace, který byl napsán v programovacím jazyce IronPython. Model uvažuje membránovou separaci směsi obsahující M plynných složek pro souproudé nebo protiproudé uspořádání membránového modulu vybaveného Nf dutými vlákny délky L. Tlaková ztráta v modulu je řešena pomocí Hagen-Poiseuillova zákona. Pro získání numerického řešení modelu je membránový modul diskretizován na N konečných objemů. Výsledná soustava N(2M+1)-1 rovnic je řešena Newtonovou metodou. Skript modelu je nyní připraven k licencování.

Více informací naleznete na stránce https://www.membrain.cz/inteligentni-regiony.html