V první polovině měsíce října proběhne v prostorách Technické univerzity Liberec (TU Liberec) pod záštitou společností MemBrain s.r.o., CZEMP o. s., MEGA a.s. a TU Liberec první ročník workshopu studentských prací. Prezentované studentské práce budou převážně z oblasti elektromembránových a tlakových procesů.

Hlavním cílem dvoudenního workshopu studentských prací je prohloubení rozsahu spolupráce Membránového inovačního centra (MIC) s vysokými školami a akademickými pracovišti jak v ČR, tak v zahraničí. V rámci workshopu studenti představí formou ústních prezentací a posterů dosažené výsledky v rámci letního studentského programu, který pořádá a odborně zastřešuje tým vědecko-výzkumných pracovníků společnosti MemBrain s.r.o.

Hlavním přínosem pro účastníky workshopu z řad studentů by měla být zkušenost s prezentací a obhájením výsledků své práce před odborným publikem, navázání nových kontaktů a nabytí zkušeností v dané oblasti VaV. Pro nejlepší studentské práce je připraveno ocenění v podobě finanční odměny a věcných darů, které pro tyto účely věnují sponzoři akce společnost MEGA a.s. a CZEMP o.s.

Propagace výsledků, kterých studenti dosáhli, by mimo jiné měla také přispět k popularizaci a rozvoji membránového oboru a k podpoře mladé generace v oblasti studia technických oborů.

Фотогалерея