Ve dnech 10.-11. 10. 2013 proběhl na akademické půdě Technické univerzity v Liberci první ročník workshopu studentských prací, pořádaný pod záštitou vědecko-výzkumné organizace MemBrain s.r.o., Technické univerzity v Liberci (TUL) a České membránové platformy o. s. (CZEMP).

Studentské práce prezentované na workshopu, jsou výsledkem studentských stáží, které v rámci svého studentského programu zajištovala společnost MemBrain s.r.o. Odborné zaměření většiny prací bylo směřováno do oblasti elektromembránových a tlakových membránových procesů.

Cílem dvoudenního workshopu bylo prohloubení spolupráce Membránového inovačního centra MemBrain s.r.o. (MIC), reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0084, s vysokými školami a akademickými pracovišti a propagace membránového oboru u nastupující mladé generace. V rámci workshopu představili studenti své výsledky formou ústních prezentací a posterů.

Odbornou kvalitu studentských prací hodnotila odborná komise složená z odborníků z oblasti elektromembránových a tlakových membránových procesů, a to jak z akademické, tak z průmyslové sféry.

Autoři nejlepších studentských prací převzali ocenění v podobě finanční odměny a věcných darů, které pro tyto účely věnovali sponzoři akce společnosti MEGA a.s., MemBrain s.r.o. a CZEMP o. s.

Autorem studentské práce, která byla ohodnocena jako nejlepší a umístila se na 1. místě, je Bc. Jiří Vrána z VŠCHT Praha pod odborným vedením Ing. Tomáše Kotaly. Na 2. místě se umístila Bc. Markéta Šimůnková z VŠCHT Praha pod vedením Ing. Jaromíra Marka, Ph.D. a 3. místo obsadil Josef Pošmourný z TUL opět z týmu Ing. Tomáše Kotaly.

Hlavním přínosem pro účastníky workshopu z řad studentů bylo získání zkušenosti s prezentací a obhájením výsledků své práce před odborným publikem, navázání nových kontaktů a nabytí zkušeností v dané oblasti VaV.

Vzhledem ke kladným ohlasům na odbornou a organizační kvalitu celé akce bude 2. ročník workshopu studentských prací 2014, na který Vás již teď co nejsrdečněji zveme, pořádán na půdě nového Membránového inovačního centra ve Stráži pod Ralskem.

Фотогалерея